Velkommen til Bergen Mathall

Her finner du informasjon om prosjektet Bergen Mathall


Vinnerbidraget av idékonkurransen  

MARKENS FØDE

Mathallen sett fra Marken
Mathallen sett fra Marken

Idékonkurransen "Hvordan kan en mathall se ut i Bergen" var åpen for alle design- og arkitektstudenter i Norge. Juryen bestod av Fredrik Lund, professor i arkitektur, fra NTNU og prosjektlederne selv. Formålet med konkurransen er å skape offentlig interesse og diskusjon rundt temaet, og samtidig komme i kontakt med potensielle samarbeidspartnere, forteller Martin. Vi var inne på tanken om å legge idékonkurransen til Gassverket i Torborg Nedreaas gate eller Trikkehallen på Møhlenpris, men etter flere diskusjoner innad, ble vi enig om å velge den åpne plassen på hjørnet mellom Marken og Strømgaten. Det passer seg bedre for en konseptuell idékonkurranse å starte med en tom plass, framfor en eksisterende bygning, forteller Fredrik Lund. Det var til slutt bidraget innsendt av en gruppe arkitektstudenter ved NTNU som stakk av med seieren. 

Mathallen sett fra jernbanestasjonen
Mathallen sett fra jernbanestasjonen

Vinnergruppen består av de fire arkitektstudentene Viktor Olsson, Livar Opedal, Erlend Garnås og Jonas Pettersen. De to sistnevnte kom en sommerlig fredag til Bergen for å motta premien, presentere bidraget sitt og bli bedre kjent med personene bak konkurransen. Vi ble oppmerksom på denne konkurransen gjennom en facebook-annonse, forteller Erlend.Vi var på utkikk etter utfordringer, og hadde egentlig tenkt å delta i en italiensk arkitektkonkurranse før vi fant mathall konkurransen. Premien á kr 10 000 var ikke så viktig for oss, men derimot likte vi konkurransens konsept. Vinnergruppen leverte et bidrag som prosjektlederne og juryformannen er svært imponert over. Bidraget er gjennomtenkt på flere nivåer, forteller Martin. Prosjektet har en funksjonell planløsning med alle nødvendige servicefunksjoner plassert i bakkant av bygget, og en elegant mesanin som gjør hallen mer spennende. Byggets bruksområde strekker seg langt forbi matservering, og prosjektlederne ser for seg at mathallen kan bli et tungtveiende kulturelt samlingspunkt, som kan utnyttes til konserter, konferanser, utstillinger etc. Professor Lund legger ikke skjul på sin begeistring:"Markens føde" har en tilforlatelig enkel, logisk plan, som underbygges av den vakre, repetitive trekonstruksjonen, og sammen med den store hallens høyde, kan dette gi en funksjonell og samtidig ytterst stemningsfull hall, noe helt utenom det vanlige! Tankene går til de fantastiske saluhallene i Helsinki og Stockholm.

Vinnergruppen har tatt i bruk underetasjen av den gamle Kunsthøgskolen, og forvandlet det om til en stemningsfull bodega
Vinnergruppen har tatt i bruk underetasjen av den gamle Kunsthøgskolen, og forvandlet det om til en stemningsfull bodega

Arkitektstudentene møtte naturligvis på flere utfordringer, og Jonas forteller at tomtens areal og form var svært utfordrende, og at de ønsket å konstruere et bygg som minst mulig forringet utsynet fra Marken mot Jernbanestasjonen. Mange forslag ble forkastet før de landet på den endelige løsningen. Professor Lund bryter inn: "Det er etter min mening en ytterst krevende oppgave for arkitekter; å formgi et bygg i denne konteksten; midt i smørøyet, i Norges vakreste by. Men når jeg så dette forslaget; må jeg bare si .....at for meg.......stemmer alt! Det er slike steder som gjør en by til en by! Prosjektet sitter som støpt i byplanen, og treffer på en overbevisende måte i skala og utforming, både for Bergen som by, og dette særdeles viktige stedet spesielt. "

Utdrag fra vinnergruppens egen beskrivelse:

"Bergen by har en lang historie med tre, noe den nye mathallen viderefører gjennom en stringent, tidløs trebygning. Med en luftig konstruksjon og store glassflater utviskes skille mellom inne og ute samtidig som det skapes en lun atmosfære i ly fra regn og vind. Vi etablerer Matstripen, en innendørs gate med duftende matboder og pulserende intensitet, som en ryggrad i bygningen. Det åpne rommet, Storstuen, henvender seg ut mot gågata Marken. På de få solrike sommerdagene flyter rommet helt ut i byen ved å åpne dører i sørfasaden(...)"

f.v Erlend Garnås, Martin Moss, Simen Korneliussen og Jonas Pettersen. Ikke tilstede fra vinnergruppen: Viktor Olsson og Livar Opedal
f.v Erlend Garnås, Martin Moss, Simen Korneliussen og Jonas Pettersen. Ikke tilstede fra vinnergruppen: Viktor Olsson og Livar Opedal

Bergen Mathall vil videre arbeide med å realisere planene om en Mathall i Bergen. Første steg vil være å diskutere med kommunen hvor dette kan gjennomføres, og videre vil det være naturlig å etablere flere samarbeidspartnere. Vi opprettholder kontakten med vinnerne og håper de ønsker å ta del i videre utvikling av prosjektet når tiden er inne,forteller Simen. 

Prosjektets karakter av stort, åpent trehus som gir mye til byen og sine nære omgivelser; er ytterst overbevisende, og her har Bergen fått en mulighet, en gave; tegnet av en gruppe unge, veldig dyktige arkitekter, som byen burde vite å verdsette, ...........og simpelthen realisere dette bygget, avslutter professoren.

Hva er Bergen Mathall

Prosjektet Bergen Mathall startet med et sterkt ønske om skape et kulturelt samlingspunkt hvor spennende mat, musikk og kunst står i fokus. Inspirasjon er i stor grad hentet fra utlandet i lag med et manglende tilbud i Bergen. Det konseptuelle arbeidet tilknyttet Bergen Mathall startet i 2016, og i oktober 2017 fikk Bergen Mathall tildelt støttemidler for videre arbeid med utvikling av konseptet. I dag består Bergen Mathall av to ansatte og en rekke frivillige som arbeider med det som skal bli vestlandets beste mathall. Vi arbeider idag med å kartlegge realistiske eiendommer for en mathall i Bergen og avholder i den forbindelse en åpen idékonkurranse

 Hvem står bak Bergen Mathall

Vi er et par gode venner fra Bergen med et stort engasjement for å skape en suksessfull mathall i byen vår. Vi har begge studert i utlandet og innehar mye inspirasjon derifra. I tillegg har vi et sterkt kontaktnett som benyttes for rådføring gjennom prosjektet. 

Visjon

Vår visjon er å skape en mathall som kan tilby mer enn den tradisjonelle restaurantopplevelsen. Bergen Mathall skal være et kulturelt tyngdepunkt med et bredt og variert tilbud av matretter fra ulike kulturer. Bergen Mathall skal til en hver tid tilby en ny og spennende opplevelse for våre besøkende, både når det gjelder spennende og varierte matretter, men også innenfor andre kulturområder som musikk, kunst, foredrag etc. Bergen Mathall skal sådan være et tungtveiende bidrag til kulturscenen i Bergen. Vi ønsker å utvikle en mathall som appellerer til et bredest mulig spekter av Bergens innbyggere med overkommelige priser, god tilgjengelighet og en levende matscene. Mathallen vil være moderne, bærekraftig utformet og bygge på gjennomtenkte løsninger i henhold til gjenbruk, energiforbruk og tilgang til kollektivtransport. Vår visjon er å skape et sted som både studenter, småbarnsfamilier og eldre vil oppsøke for sosial omgang samtidig som man nyter et godt måltid. Bergen er preget av mye nedbør og følgelig er det sjeldent aktuelt med uteservering. Vi er avhengig av ly for været. Vi ønsker at Bergen Mathall skal være lun, spatiøs og komfortabel samtidig som man ivaretar en fornemmelse av å være utendørs. Allerede eksisterende restauranter og barer i Bergen sammen med nyetablerte foretak vil alle bli invitert til å ta del i Bergen Mathall. 

Om idékonkurransen 

I 2017 mottok Bergen Mathall støtte for å utvikle et konseptuelt prospekt for hvordan en mathall i Bergen kan se ut. Vi har siden da utforsket potensielle eiendommer og bygg i Bergen uten å falle på noen endelig beslutning. Vi ønsker å skape interesse og engasjement for en Mathall i Bergen og det er i denne forbindelse vi avholder en idékonkurranse med frist for innlevering 15. Mai 2018. Prospektet kommer i hovedsak til å bygge på vinnerens bidrag, men også andre bidrag vil kunne bli inkludert. Vinnerbidraget vil derimot blir fremhevet som juryens førstevalg og vil være en mer sentral komponent av prospektet. Bergen Mathall er et tid- og ressurskrevende prosjekt som innebærer at flere parter kommer til enighet før en Mathall kan utvikles - og her blir et tett samarbeid med Bergen Kommune av særskilt betydning. Vi har valgt den åpne plassen på hjørnet mellom Marken og Strømgaten som utgangspunkt for idékonkurransen. Dette grunnet den sentrale plasseringen, nærhet til offentlig transport og den naturlig strømmen av mennesker som passerer her daglig. At denne plassen brukes som utgangspunkt for idékonkurransen er ikke ensbetydende med at Bergens fremtidige Mathall vil etableres her, men derimot vil bidragene visualisere hvordan en Mathall i Bergen kan se ut.

Premie

Vinneren av konkurransen premieres med kr 10 000,- og det vil åpne for fremtidig samarbeid mellom Bergen Mathall og innsender. Det er samtidig viktig å bemerke seg at konkurransens formål er å skape interesse og engasjement for en mathall i Bergen framfor å faktisk realisere innsendt vinnerbidrag. Med andre ord - dette er ingen oppdragsgivende konkurranse. Vinnerbidraget vil kun bli akkreditert og brukt i prospektet for videre planlegging av Bergen Mathall dersom innsenders samtykke foreligger. 

Målsetting

  • Bergen Mathall skal appellere til mangfoldet av Bergens innbyggere uavhengig av sosial bakgrunn og økonomisk tyngde 
  • Bergen Mathall skal utvikles i tråd med Bergen Kommunes inspirasjonsplan for sentrumsutvikling 2015-2020 Link her.  
  • Utvikle en levedyktig og verdiskapende forretningsmodell som gir nye og mindre foretak mulighet til å vokse fordi de unngår de store kostnadene tilknyttet drift av kostbare restaurantlokaler
  • Bergen Mathall skal være miljøbevisst og bygge på bærekraftige prinsipper
  • Bergen Mathall skal alltid by på en spennende mat- og drikkeopplevelse for våre besøkende
  • Bergen Mathall skal fungere som et kulturelt samlingspunkt innenfor mat, musikk, kunst og foredrag

Flere Spørsmål?

Til Konkurransen