DELTA I BERGEN MATHALLS IDÉKONKURRANSE

SEND INN DITT BIDRAG INNEN

15 mai 2018 kl 23:59

VINN KR 10.000,- 

Under følger stegvis informasjon

STEG 1 


INFORMASJON 

1. Ta utgangspunkt i den åpne plassen ved tidligere kunst- og designhøgskolen og skisser en konseptuell mathall i Bergen. 

Plassen ligger mot gatene Marken og Strømgaten og samtidig vis-a-vis Jernbanestasjonen (mer informasjon her)

Tematikk: "Hvordan kan en mathall på hjørnet av Marken og Strømgaten se ut?" 

Adresse: Strømgaten 1 (gnr: 166 bnr: 950) 

Merk at eiendommen er fredet, og en utvikling av en fremtidig Mathall her vil kreve en såkalt avfredning. Det er pt. ikke bestemt hvor i Bergen Mathallen skal utvikles. 

Lagerbygget på plassen måler LxBxH1XH2

20m x 6m x 2,85 x 3,85 

H1 = gesimshøyde H2 = mønehøyde


2. Bergen Mathall bør inneholde følgende
  • Minst 10 matboder med eget kjøkken og åpning mot et felles spiseareale
  • Felles spiseareale
  • Toalettfasiliteter
  • Oppvaskrom
  • Bar/skjenkested
  • Uteområde
  • Tilkomst for levering av utstyr
  • Sykkelparkering
3. Bergen Mathalls felles spiseareale skal gi sitteplasser til minst 150 personer

STEG 2


BIDRAGET DITT SKAL INNEHOLDE

Dette er en konseptuell idékonkurransen og det er ikke nødvendig med korrekte millimetermål av bidraget for å det skal bli vurdert. Med "korrekte millimetermål" menes her de nøyaktige målene av tomten og bidragets mathall.. 

1. Ditt navn, telefonnummer og studiested- og retning

2. Innleveringsmateriale er 4 stk A1 ark med plan/snitt/fasade av Mathallen samt beskrivelse av prosjektet. Maksimum filstørrelse er 10 mb 

3. Målestokkfigur skal inntegnes på alle plansjene til hjelp ved nedskalering av tegninger. Alle plantegninger skal orienteres med nord opp

4. I beskrivelsen skal det redegjøres for forslagets grunnidé.

5. Filene skal navngis med selvvalgt PROSJEKTTITTEL som ikke kan avsløre bidragsyters identitet eller studie-/arbeidsplass

PROSJEKTTITTELEN skal være synlig i øvre høyre hjørne på hver av sidene

6. E-postemne skal være ditt/deres PROSJEKTTITTEL 

STEG 3


VURDERINGSKRITERIER

Hvert bidrag vil bli vurdert i henhold til kriteriene, "Gjennomførbarhet", "Originalitet", "Kreativitet", "Alternative Bruksområder", "PROFESJONALITET", "Samsvar med overordnet målsetting og visjon", "tekniske detaljer"

Jury
Bidragene vil bli vurdert av en habil jury bestående av Martin Moss, Simen Korneliussen, og Fredrik Lund - Professor ved institutt for arkitektur og teknologi, NTNU.
Vilkår og premiens omfang

Vinneren av konkurransen premieres med             kr  10 000,- og det vil åpne for fremtidig samarbeid mellom Bergen Mathall og innsender. 

Det er samtidig viktig å bemerke seg at konkurransens formål er å skape interesse og engasjement for en mathall i Bergen framfor å faktisk realisere innsendt vinnerbidrag. Med andre ord - det er ingen oppdragsgivende konkurranse. 

Vinnerbidraget vil kun bli akkreditert og brukt i prospekt for videre planlegging av Bergen Mathall dersom innsenders samtykke foreligger. 

Innbyder vil ikke forsikre de innkomne utkastene. Deltakerne forutsettes å oppbevare kopier av innlevert materiale.

I henhold til FOA § 23-1 kan juryen kun vurdere utkast som den anonymt har fått til vurdering. Deltakerne har derfor et ansvar for - og en plikt til - å ivareta sin anonymitet inntil juryens avgjørelse foreligger. 

For å delta i konkurransen må du være aktiv student, eller student i permisjon med en total permisjonsvarighet på mindre enn 18 mnd.  

Innsending av bidrag

Bidraget sendes til konkurranse@bergenmathall.no før 

15 mai 2018 kl 23:59

Konkurransen er nå lukket

PLAKAT